độ ưu thế trong Tiếng Anh là gì?

độ ưu thế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ độ ưu thế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • độ ưu thế

    * dtừ

    prepotence