đốn trong Tiếng Anh là gì?

đốn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đốn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đốn

  xem đốn cây

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đốn

  * verb

  To cut down; to chop down

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đốn

  to cut down, chop down