đẽo qua loa trong Tiếng Anh là gì?

đẽo qua loa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đẽo qua loa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đẽo qua loa

    * ttừ

    rustic