úp trong Tiếng Anh là gì?

úp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ úp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • úp

  * đtừ

  to upturn, to turn over

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • úp

  * verb

  to upturn, to turn over

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • úp

  to upset, overturn, turn (over)