úp sấp trong Tiếng Anh là gì?

úp sấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ úp sấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • úp sấp

    * dtừ

    proneness; * đtừ capsize; * phó từ pronely