úp đĩa trong Tiếng Anh là gì?

úp đĩa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ úp đĩa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • úp đĩa

    * dtừ

    dish-cover