âm vòm miệng trong Tiếng Anh là gì?

âm vòm miệng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ âm vòm miệng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • âm vòm miệng

    như âm ngạc