âm thanh học trong Tiếng Anh là gì?

âm thanh học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ âm thanh học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • âm thanh học

    acoustics

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • âm thanh học

    phonology