âm không kêu trong Tiếng Anh là gì?

âm không kêu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ âm không kêu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • âm không kêu

    * dtừ

    surd