âm đầu lưỡi trong Tiếng Anh là gì?

âm đầu lưỡi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ âm đầu lưỡi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • âm đầu lưỡi

    * dtừ

    apical