zonal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

zonal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm zonal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của zonal.

Từ điển Anh Việt

 • zonal

  /'zounl/

  * tính từ

  (thuộc) đới; (thuộc) khu vực

  chia thành đới

 • zonal

  (thuộc) đới, theo đới

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • zonal

  * kỹ thuật

  đới

  toán & tin:

  theo đới

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • zonal

  relating to or of the nature of a zone

  the zonal frontier

  Synonyms: zonary

  associated with or divided into zones

  a zonal pattern of cell structure

  zonal division

  Antonyms: azonal