womanize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

womanize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm womanize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của womanize.

Từ điển Anh Việt

 • womanize

  /'wumənaiz/ (womanise) /'wumənaiz/

  * ngoại động từ

  làm cho yếu đuối rụt rè như đàn bà

  * nội động từ

  hay đi chơi gái

Từ điển Anh Anh - Wordnet