womanise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

womanise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm womanise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của womanise.

Từ điển Anh Việt

 • womanise

  /'wumənaiz/ (womanise) /'wumənaiz/

  * ngoại động từ

  làm cho yếu đuối rụt rè như đàn bà

  * nội động từ

  hay đi chơi gái

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • womanise

  Similar:

  philander: have amorous affairs; of men

  He has been womanizing for years

  Synonyms: womanize