womaniser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

womaniser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm womaniser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của womaniser.

Từ điển Anh Việt

 • womaniser

  * danh từ

  người có quan hệ lăng nhăng, người có quan hệ không đứng đắn (người đàn ông có quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • womaniser

  Similar:

  womanizer: a man who likes many women and has short sexual relationships with them

  Synonyms: philanderer