wolfram steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wolfram steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wolfram steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wolfram steel.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wolfram steel

    Similar:

    tungsten steel: a very hard heat-resistant steel containing tungsten

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).