winchester disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

winchester disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm winchester disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của winchester disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • winchester disk

  * kỹ thuật

  đĩa Winchester

  đĩa cứng

  toán & tin:

  đĩa cứng Winchester