weathering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

weathering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm weathering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của weathering.

Từ điển Anh Việt

 • weathering

  /'weθəriɳ/

  * danh từ

  thời tiết, nắng mưa, gió mưa, tuyết sương

  sự mòn, sự vụn, sự rã ra, sự đổi màu (vì nắng mưa), sự dãi nắng dầm mưa

  (địa lý,địa chất) sự phong hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • weathering

  * kỹ thuật

  sự phong hóa

  xây dựng:

  hiện tượng phong hóa

  tác động phong hóa

  hóa học & vật liệu:

  vỏ phong hóa