waveguide sliding load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waveguide sliding load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waveguide sliding load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waveguide sliding load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waveguide sliding load

    * kỹ thuật

    điện:

    tải trượt của ống dẫn sóng