waveguide junction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waveguide junction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waveguide junction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waveguide junction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waveguide junction

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    mối nối ống dẫn sóng