waveguide shim nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waveguide shim nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waveguide shim giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waveguide shim.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waveguide shim

    * kỹ thuật

    nêm ống dẫn sóng