wandering dune nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wandering dune nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wandering dune giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wandering dune.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wandering dune

    * kỹ thuật

    cồn cát di động