vagus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vagus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vagus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vagus.

Từ điển Anh Việt

  • vagus

    * danh từ

    dây thần kinh mê tẩu

    dây thần kinh phế vị

Từ điển Anh Anh - Wordnet