unarm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unarm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unarm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unarm.

Từ điển Anh Việt

 • unarm

  /'ʌn'ɑ:m/

  * ngoại động từ

  tước khí giới (người nào)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unarm

  Similar:

  disarm: take away the weapons from; render harmless