tunnel approach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tunnel approach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tunnel approach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tunnel approach.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tunnel approach

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường dẫn vào hầm