traveling mixer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traveling mixer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traveling mixer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traveling mixer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • traveling mixer

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  máy khuấy di động

  xây dựng:

  máy trộn di động