transposition tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transposition tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transposition tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transposition tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transposition tower

    * kỹ thuật

    điện:

    cột tháp chuyển vị