transposition pole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transposition pole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transposition pole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transposition pole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transposition pole

    * kỹ thuật

    điện:

    cột đảo dây

    cột đảo pha