transposition error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

transposition error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm transposition error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của transposition error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • transposition error

    * kinh tế

    sai lầm do chuyển dịch số

    sai số dịch vị, nghịch đảo