traitor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traitor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traitor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traitor.

Từ điển Anh Việt

  • traitor

    /'treitə/

    * danh từ

    kẻ phản bội

Từ điển Anh Anh - Wordnet