betrayer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

betrayer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm betrayer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của betrayer.

Từ điển Anh Việt

 • betrayer

  /bi'treiə/

  * danh từ

  kẻ phản bội

  a betrayer of his country: kẻ phản bội tổ quốc

  kẻ phụ bạc

  kẻ tiết lộ (bí mật)

Từ điển Anh Anh - Wordnet