traction stress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traction stress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traction stress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traction stress.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traction stress

    * kỹ thuật

    ứng suất kéo