traction battery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

traction battery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm traction battery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của traction battery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • traction battery

    * kỹ thuật

    ắcqui kéo

    điện:

    ắcqui xe điện