temple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temple.

Từ điển Anh Việt

 • temple

  /'templ/

  * danh từ

  đến, điện, miếu, thánh thất, thánh đường

  (giải phẫu) thái dương

  cái căng vải (trong khung cửi)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • temple

  * kỹ thuật

  đền

  điện

  tấm đỡ

  điện:

  đền đài

  dệt may:

  dụng cụ duỗi khổ

  máy văng sấy

  văng khổ

  xây dựng:

  miếu

  thánh đường

  cơ khí & công trình:

  tấm đệm lò xo

  y học:

  thái dương

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • temple

  place of worship consisting of an edifice for the worship of a deity

  the flat area on either side of the forehead

  the veins in his temple throbbed

  an edifice devoted to special or exalted purposes

  Similar:

  synagogue: (Judaism) the place of worship for a Jewish congregation

  Synonyms: tabernacle