switching in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switching in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switching in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switching in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switching in

    * kỹ thuật

    điện:

    sự đấu thêm (mạch điện)