switch, four nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch, four nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch, four giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch, four.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch, four

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công tắc bốn chốt