switch, four way nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch, four way nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch, four way giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch, four way.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch, four way

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    công tắc 4 chấu