switch, box temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch, box temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch, box temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch, box temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • switch, box temperature

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công tắc nhiệt độ