suprarenal gland nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suprarenal gland nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suprarenal gland giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suprarenal gland.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suprarenal gland

    Similar:

    adrenal gland: either of a pair of complex endocrine glands situated near the kidney

    Synonyms: adrenal

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).