suicide squeeze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suicide squeeze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suicide squeeze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suicide squeeze.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suicide squeeze

    Similar:

    suicide squeeze play: the runner on third base starts home as the pitcher delivers the ball

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).