suicide bomber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suicide bomber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suicide bomber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suicide bomber.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • suicide bomber

    a terrorist who blows himself up in order to kill or injure other people

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).