suckle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suckle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suckle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suckle.

Từ điển Anh Việt

  • suckle

    /'sʌkl/

    * ngoại động từ

    cho bú, nuôi nấng

    * nội động từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet