subminiature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subminiature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subminiature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subminiature.

Từ điển Anh Việt

  • subminiature

    * tính từ

    tinh vi; tinh xảo