subminiature relay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subminiature relay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subminiature relay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subminiature relay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • subminiature relay

    * kỹ thuật

    điện:

    rơle cực nhỏ