subminiature tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subminiature tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subminiature tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subminiature tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • subminiature tube

    * kỹ thuật

    điện:

    đèn cực nhỏ