stratum pigmenti iridis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stratum pigmenti iridis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stratum pigmenti iridis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stratum pigmenti iridis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stratum pigmenti iridis

    * kỹ thuật

    y học:

    lớp sắc tố mống mắt