strata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strata.

Từ điển Anh Việt

 • strata

  /'strɑ:təm/

  * danh từ, số nhiều stratums, strata

  (địa lý,địa chất) địa tầng, vỉa

  tầng lớp xã hội

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strata

  * kinh tế

  tầng

  * kỹ thuật

  địa tầng

  lớp

  tầng

  vỉa

  hóa học & vật liệu:

  thành hệ