stratal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stratal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stratal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stratal.

Từ điển Anh Việt

  • stratal

    /'strɑ:təl/

    * tính từ

    (thuộc) tầng