strata meter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strata meter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strata meter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strata meter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strata meter

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy đo lớp vỉa