steering box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steering box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steering box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steering box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steering box

  * kỹ thuật

  ô tô:

  hộp cơ cấu lái

  cơ khí & công trình:

  hộp tay lái