steering arm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steering arm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steering arm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steering arm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steering arm

  * kỹ thuật

  cần dẫn hướng

  ô tô:

  tay đòn lái

  vai chuyển hướng